Alim - Tridonic K001 12V 10W

Alim. Tridonic K001 12V 10W

Ref: ALT12V10W

See more information

Product Details

Alimentation Tridonic K001 - 12V 10W IP20

Data sheet